פיילוט חובה במערכת "שער עולמי"


בחוזר שהופץ לאחרונה על ידי ראש מינהל מכס במשרד האוצר לכל הנוגעים בדבר נאמר כדלקמן:

"מערכת סחר החוץ החדשה - מערכת "שער עולמי", האמורה להחליף את המערכות התפעוליות הקיימות ברשות המיסים, החלה בשלב "פיילוט חובה" מתאריך 3.5.15.

במהלך "פיילוט חובה", יפעילו כל הגורמים המעורבים בתהליכי סחר החוץ של מדינת ישראל, את המערכות החדשות המתוכננות, כל אחד בתחומו, בכללם:

יבואנים, יצואנים, עובדי רשות המיסים, רשויות מוסמכות (משרדי ממשלה, נמלים, חב' תעופה, חב' ספנות, חב' תובלה, סוכני מכס, משלחים בינלאומיים, מחסנים רשויים ומסופי מטען).

במהלך תקופת "פיילוט חובה" ייבדקו וייבחנו כל מרכיבי המערכת, ע"י כל אחד מהשותפים, במטרה לבחון את כשרות המערכת לקראת עלייתה לאוויר.

כחלק מניסוי המערכת, נדרשים סוכני המכס לשדר, במקביל לפעילות הסחר השוטפת (במערכת הקיימת), נתונים בזמן אמת למערכת "שער עולמי" מתוך מגמה לאתר ככל הניתן בעיות וקשיים בהפעלה.

שלב "פיילוט חובה" אמור להימשך מספר חודשים ורק עם סיומו המוצלח תועלה לאוויר מערכת "שער עולמי" (שלב יבוא בסיסי) אשר תחליף את המערכות התפעוליות הקיימות כיום ותאפשר שירות טוב יותר ויעיל יותר.

שיתוף הפעולה של כל הגורמים המעורבים בתהליכי סחר החוץ, יביא להצלחת הפיילוט."
למידע נוסף בתחום זה