חובת הגשת תצהיר יבואן למכס תחול עבור כל המוצרים המיובאים


להלן הודעה של הנהלת המכס אשר הופצה לאחרונה לנוגעים בדבר:

"בהמשך להרחבת מעגל היבואנים החייבים בהגשת תצהירי יבואן ולהודעה מיום 5.5.2014 ומיום 19.6.2014 בנושא, הרינו לעדכנכם כי החל מתאריך 20.4.2015 כל היבואנים המייבאים טובין המסווגים בפרטים מ- 90.01 ועד 97.06.0090 ועד בכלל (חלקים XVIII-XXI) חייבים בהגשת תצהיר יבואן לכל ספק אתו הם עובדים.

לאחר תקופה זו, תיחסם האפשרות להזנת רשימונים כאמור לעיל."

בתאריך 20.4.2015 תושלם הוספת כל פרטי המכס לעניין חובת הגשת תצהיר יבואן.
למידע נוסף בתחום זה