פג תוקפו של היטל ההיצף על יבוא סוליות מגומי מגופר, מרפובליקת דרום אפריקה (הוראת שעה), התשע"ג - 2013


מהנהלת המכס נמסר לאיגוד כי ביום 20.3.2015 פג תוקף היטל ההיצף על סוליות מגומי מגופר, המיובאות מרפובליקת דרום אפריקה.

מהנהלת המכס ממליצים לצפות ולעקוב באתר שלהם בכתובת:
http://taxes.gov.il/customs/commercialImport .
למידע נוסף בתחום זה