הנחיית סיווג מכס לתווך אופטי המכיל תוכנות ללמידה או משחק

בהנהלת אגף המכס פורסמה לאחרונה הנחיית סיווג מכס ביבוא כדלקמן: "תווך אופטי, אשר על גביו צרובות או מוטבעות תוכנות למטרות למידה או משחק המשלבות קול, תמונה או וידאו, יסווג בפרט 85.23.4990."
למידע נוסף בתחום זה