הנחיית סיווג מכס לריבת חלב


הנהלת המכס פרסמה לאחרונה הנחיית סיווג מכס לממרח (ריבת) חלב
(Dulce de Lecheׂ) ולהלן הפירוט שלה:

"המוצר הנדון מתקבל מבישול חלב וסוכר (לפעמים בתוספת וניל), שבמהלכו הסוכר הופך לקרמל ונותן למוצר את הצבע והטעם האופייניים לקרמל. המדובר בתהליך בלתי הפיך המונע אפשרות שיחזור החלב שבמוצר, ומכאן שאין המדובר בחלב, או בחלב מרוכז שבפרק 4, ולכן סיווג הטובין בסעיפי משנה של פרט 19.0190 לפי העניין."
למידע נוסף בתחום זה