הוארך תוקף רישיונות הסחר של משרד התקשורת

מהנהלת המכס נמסר לאיגוד כי על פי החלטת משרד התקשורת (סמנכ"ל בכיר ניהול ספקטרום ורישוי תדרים), המכס ימשיך ויכבד את רישיונות הסחר שנתנו על ידי המשרד לשנת 2013 (המצורפים לאישור הסוג), עד לתאריך 28.2.2014.

למידע נוסף בתחום זה