מצגות מוובינר בהדרכת המכס בנושא תהליכי שחרור מהמכס, למידה מליקויים חוזרים ומעמד יבואן מאושר שהתקיים ב-5.9.22

ביום 5.9.22 קיים אגף יבוא מכס ותקינה וובינר בהדרכת אנשי מטה מינהל המכס ובו ניתנו דגשים עדכניים אודות תהליכי השחרור מן המכס, מערכת הלקוחות ופורטל היבואן במכס, לצד הטבות הכרוכות בהצטרפות לתכנית "יבואן מאושר"

מוזמנים לעיין במצגות שהוצגו במהלך הוובינר:

1. מצגת הסוקרת את הליכי השחרור מהמכס אותה הציג ישי עשהאל, מנהל תחום בכיר תש"ר במינהל המכס- לחצו כאן

2. כתובות תיבות מייל (שירות) לפניות למכס (שפותחות למכס משימה בשער עולמי להשיב; הכתובות מופיעות בעמ' 3)- לחצו כאן

3. מצגת העוסקת במערכת שער עולמי: טפסים ושאילתות, הצהרות יבוא, ליקויים, מצהרים, איתור נתוני ספקים, תצהיר יבואן אותה הציג יחזקאל ישראלי מיחידת המחשוב במינהל המכס- לחצו כאן

שימו לב להבהרה הבאה שהתקבלה מיחזקאל ישראלי:

במקרה שליבואן אין כרטיס חכם והוא נדרש לשלוח תצהיר יבואן, הוא צריך לבצע את הפעולות הבאות:
• מילוי טופס מקוון של תצהיר יבואן
• הדפסת הטופס וחתימה ידנית עליו
• סריקת הטופס הידני והעלאות לטופס המקוון
• שליחת הטופס המקוון לסוכן המכס
• שליחת הטופס המקוון ע"י סוכן המכס ובחתימתו

- מידע בדבר שירותים ונתונים הזמינים באזור העסקי הממשלתי / אזור עסקי במערכת מסלול לסוכני מכס ויבואנים- לחצו כאן

4. מצגת הסוקרת את תכנית יבואן מאושר אותה הציג עמיר קרון, מנהל תחום גורם כלכלי מאושר במינהל המכס- לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה