הגבלת שימוש באמצעי תשלום מס"ב ע"י יבואנים לחשבון בנק על שם סוכן מכס

מועד התחילה זז ל-1.2.23

ישי עשהאל, מנהל בכיר תחום תש"ר במינהל המכס עדכן אותנו ביום 6.10.22 כי נתקבלה החלטה לדחות את החלת השינוי בנושא שבנדון לתאריך 1.2.2023, וזאת מתוך כוונה לאפשר לציבור היבואנים וסוכני המכס להיערך בהתאם.
יובהר כי החלטת הדחיה התקבלה לאחר סבב התייעצויות מקיף, ולאור פניות רבות שהתקבלו מגורמים שונים בקהילה.
מעבר לכך, יודגש כי מינהל המכס רואה חשיבות רבה במתן שירות והיענות לצורכי הלקוחות, ומודע לעיכוב שיוצרת תקופת החגים בה מתקיימת פעילות מצומצמת של הבנקים, משרדי הממשלה וכיו"ב , דבר שעלול להקשות על הלקוחות להיערך לשינוי במועד המקורי.

לעיון במכתב הדחייה המלא- לחצו כאן

ביום 20.7.2022 פרסם ישי עשהאל, מנהל בכיר תחום תש"ר במינהל המכס את ההודעה הבאה, הרלוונטית לכלל היבואנים וכמובן סוכני המכס:

כידוע, רשות המסים בישראל מאפשרת לבצע שחרור טובין ביבוא מהמכס, בין היתר, באמצעות תשלום מסים במס"ב. כחלק מהסדר התשלום, לסוכן מכס / יבואן המשחרר טובין ומשלם את המסים באמצעות מס"ב נקבעה תקרת אשראי יומית.

יובהר כי, בעת מתן תקרת האשראי היומית , סוכן מכס / יבואן אינו נדרש להפקיד ערבות בנקאית בגובה תקרת האשראי הנ"ל כפול 5 ימי עסקים, לפיכך, מאחר והתשלום במס"ב מתבצע באופן וודאי רק כעבור 5 ימי עסקים, זאת בהתאם לכללי המסלקה הבנקאית, רשות המסים נמצאת בחשיפה של מיליוני שקלים ביום.

בשל מקרים שקרו בעבר, בהם סוכן מכס לא עמד בהתחייבויותיו, תשלום המסים באמצעות המס"ב לא כובד והיבואן נדרש לשלם בשנית את המסים, מאחר וחבות המס חלה עליו.

 

במגמה לצמצם את סיכוני האשראי החלים על סוכני המכס, וכדי למנוע פגיעה בציבור היבואנים באירועי משבר, החל מתאריך ה- 23.10.22 לא יתאפשר תשלום באמצעות חשבון בנק הרשום בהסדר מס"ב סוכן מכס עבור הוראות תשלום שסכומן עולה על 50,000 ₪.


יודגש כי מעבר לחשבונות בהסדר מס"ב סוכן מכס, עומדות לרשות היבואנים אפשרויות נוספות לביצוע תשלום כמפורט מטה:
1. תשלומים באתר רשות המסים (העברה בנקאית באינטרנט, תשלום בכרטיסי אשראי, תשלום בבנק הדואר)- לחצו כאן  
2. העברת זה"ב
3. תשלום באמצעות חשבון בנק הרשום בהסדר מס"ב יבואן

  • על מנת להקל את הליך הרישום להסדר מס"ב יבואן, המכס יצר טופס מקוון חדש, בו ניתן להקים הסדר מס"ב או לעדכן הסדר קיים מבלי להגיע לבית המכס או לסוכן המכס - לחצו כאן
  • קישור לנוהל מיסי יבוא עדכני המפרט נתונים בנוגע לדרכים האפשריות לתשלום, הדרישות והמגבלות של כל אחת מאפשרויות התשלום-לחצו כאן
  • קישור לפירוט מס' חשבון ואישור הבנק על ניהול החשבון עבור העברות זה"ב- לחצו כאן
  • מדריך לכניסה ראשונית לאזור אישי עסקי באתר האזור האישי הממשלתי- לחצו כאן

 

שימו לב, ביום 21.7.22 שלח אלינו אגף החשבות במינהל מכס את ההבהרה הבאה בנושא שימוש במס"ב של עמיל המכס, שהגיעה בעקבות שאלות רבות בנושא זה:

1. תקרות האשראי לא משתנות, נשארות כמו שהם לפי שיקול דעת החשבות.

2. השינוי הינו אך ורק בתשלום בהסדר מס"ב בחשבון של עמיל המכס.
עמיל מכס לא יכול לשלם הצהרה או הוראת תשלום מעל 50,000 ₪ בלבד, משמע יכול עמיל מכס לשלם כמה הצהרות ,כאשר כל הצהרה לא עולה על סך 50,000 ₪ מחשבון עמיל מכס .בכפוף לתקרת האשראי של עמיל מכס.
עמיל מכס יכול לשלם הצהרה בשילוב אמצעי תשלום מס"ב וניצול העברת זה"ב, כאשר סכום המס"ב בהצהרת יבוא לא יעלה על 50,000 ₪.
עמיל מכס יכול לשלם כל תשלום באתר התשלומים בהעברה בנקאית אינטרנט או בתהליך של העברת זה"ב ללא הגבלת סכום.

תשלום באתר התשלומים בכרטיסי אשראי או בהעברה בנקאית אינטרנט, מותנה בכך שהצהרת היבוא מופקת על ביררת מחדל "קופה"- ללא נתון זה לא ניתן לשלם באתר האינטרנט.
התשלום בכרטיס אשראי בכפוף להוראות חשכ"ל, כפי שמופיע באתר רשות המיסים (כולל סכום העסקה).
3. אין שינוי במס"ב יבואנים.

 

שימו לב, ביום 14.8.22 שלח אלינו אגף החשבות במינהל מכס את ההבהרה הבאה ביחס לתשלום על ידי יבואני רש"פ:

כפי שהוחלט על ידי מינהל המכס עד 50,000 ₪ לכל יבואן כולל יבואן פלסטינאי, עמיל המכס יכול לשלם. מעבר לתקרה זו יש לשלם בהעברות זה"ב באינטרנט או בהעברה בנקאית דרך האינטרנט.

אני מדגיש העברת זה"ב לא מבנקים בארץ לוקחת כמה ימים מכיוון שזה עובר דרך בנק בארץ. תהליך זה לפלסטינאי שרוצה להשתמש בהעברת זה"ב נעשה ידני על ידי חשבות, שולח לנו מייל עם ההעברות ואנחנו עוקבים אחר התשלום.

תשלום באתר האינטרנט רק מבנקים בארץ משמע אם עמיל מכס רוצה לשלם להם בהעברת זה"ב מחשבונו או בהעברה בנקאית אינטרנט מחשבונו ניתן לבצע את התשלום ללא כל דיחוי.

כמו שהיום עמילי מכס מקבלים את הכסף מהלקוחות כך גם מחר אבל לא ישלמו במס"ב. ישתמשו בערוצי התשלום הבטוחים לרשות המיסים.

  • לעיון במסמך פרטי החשבון הייעודי להעברות זהב לשער עולמי- לחצו כאן
למידע נוסף בתחום זה