פורסם מק"ח 2017- הודעת הבלו על דלק (הטלת בלו) (תיאום סכומי בלו) (מס' 2), התשפ"ב 2022

ביום 25.5.22 פורסם מק"ח 2017 העוסק בתיאומי סכומי בלו.

לעיון במק"ח- לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה