פורסמה ברשומות הארכה של הפחתת מס הקנייה / בלו החל על בנזין וסולר

פורסם ברשומות הארכת את הפחתת מס הקנייה החל על בנזין וסולר שניתנה עד סוף חודש יוני הנוכחי, כך שהפחתת הבלו על הסולר הוארכה עד 31 בדצמבר 2022, וכן נקבע כי הבלו יעמוד על 3,020.92 שקלים חדשים לכל אלף ליטר עד יום 28 בפברואר 2023

תעריפי מס הקנייה החלים על דלק קבועים במסגרת התוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז-2017. כמו כן, תעריפי הבלו החלים על דלק קבועים במסגרת התוספת לצו הבלו על דלק (הטלת בלו), התשס"ד-2004. אי לכך, תוקנה התוספת האמורה ולהפחית את הבלו ומס הקנייה החלים על בנזין וסולר.

אם כן, בצו החתום הופחת מס הקנייה החל על בנזין, כך שירד מ- 3,129.25 שקלים חדשים לכל אלף ליטרים ל-2,701.90 שקלים חדשים לכל אלף ליטר, וזאת בתקופה שמיום 14 באפריל 2022 עד יום 31 ביולי 2022.

כמו כן, הופחת בהתאם את מס הקנייה החל על תערובת M15, שכן מדובר בתערובת שעיקרה בנזין ועל תערובת דלק, לגביה חל מס קנייה בגובה זהה לבנזין.

עוד הופחת מס הקנייה החל על סולר מ-2,998.17 שקלים חדשים לכל אלף ליטרים ל-2,570.82 שקלים חדשים לכל אלף ליטר, וזאת לתקופה שמיום 1 במאי 2022 עד יום 30 ביוני 2022.

בהתאם, הופחת הבלו על ביודיזל, קרוסין ותחליפי דלק, שכן מדובר בסוגי דלקים המשמשים, בין היתר, כתחליפי סולר.

  • לעיון בתיקון לצו תעריף המכס בנושא זה (מק"ח 2011)- לחצו כאן
  • לעיון בתיקון לצו הבלו בנושא זה (מק"ח 2010)- לחצו כאן

 

נוכח העובדה שהפחתת הבלו על הסולר פקעה ביום 30.6.22, על מנת לשמר את ההפחתה האמורה במחיר הסולר, הוארכה הוראת השעה הן בצו הבלו על הדלק (הטלת בלו) והן בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, כך שהוארכה הפחתת הבלו על הסולר עד ליום 31.12.2022, ונקבע כי יחול בלו בגובה 3,020.92 שקלים חדשים לכל אלף ליטר עד יום 28.2.2023.

  • לעיון בפרסום ברשומות העדכני (מק"ח 2024)- לחצו כאן

 

למידע נוסף בתחום זה