עדכוני מכס - פברואר 2022

ביום 28.2.2022 פורסמו שלושת המקח"ים הבאים:

1. מק"ח 2001 - צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 13), התשפ"ב-2022

מדובר בהוראת שעה בין 1.3.2022 ועד 31.12.2025 העוסקת במיסוי על רכבי יוקרה שמחירם מעל ל- 300,000 ש"ח.

  • לעיון במק"ח- לחצו כאן
  • ביום 13.9.22 פורסם מק"ח 2033 ובו אישור של ועדת הכספים את הוראת השעה הזו- לחצו כאן

2. מק"ח 2002 - צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 2), התשע"ט-2018 (תיקון מס' 2), התשפ"ב-2022

תיקון מאריך את הוראת השעה אשר קבעה שיעורי מס קנייה מופחתים על כלים תחרותיים המיוחדים לנהיגה ספורטיבית עד סוף שנת 2022- צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 2), התשע"-2018 קבע שיעורי מס קנייה מופחתים על כלים תחרותיים המיוחדים לנהיגה ספורטיבית, וזאת במטרה לעודד את ענף הספורט המוטורי בישראל. הצו היה אמור לפקוע ב-28.2.2022 וכעת מוארך עד סוף שנת 2022, וזאת על מנת לאפשר בחינה של ניצול ההטבה ושל אופן יישום המנגנון שנקבע למתן ההטבה. בנוסף, נמחק המנגנון שאפשר שחרור של כלים מפיקוח המכס בכפוף לתשלום ערבות בנקאית ומכירת הכלי לבעל רישיון לנהיגה ספורטיבית בתוך 3 חודשים ממועד השחרור מפיקוח המכס שכן הוא הוביל למצב לא רצוי בו טובין טעוני מס מצויים מחוץ לפיקוח המכס, ובשנה החולפת כמעט ולא נעשה בו שימוש.

3. מק"ח 2003 - צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 4), התש"ף-2020 (תיקון מס' 2), התשפ"ב-2022

תיקון זה מאריך את הוראת השעה הפוטרת ממכס פרט מס' 39.20.491000 עד לסוף שנת 2023- הוראת השעה שקובעת פטור ממכס החל על יריעות PVC בעלות שכבת ציפוי דקורטיבית לכבישה תרמית תלת ממדית, בעובי שבין 0.3 ל-0.5 מ"מ, שנמרחו בפריימר בצדן האחורי, וזאת במסגרת פרט מכס 39.20.491000. מוצר זה אינו מיוצר בישראל והוא משמש חומר גלם לתעשיית הריהוט. עד להוראת השעה היה חל עליו מכס בשיעור של 8%. הוראת השעה הזו הייתה אמורה להסתיים ביום 28 בפברואר 2022 וכעת מוארכת עד סוף שנת 2023, וזאת על מנת להקל על תעשיית הריהוט המקומית.

למידע נוסף בתחום זה