הארכה עד ל-1.11.22 במתן הקלה זמנית לסוכני המכס לשם זיהוי יבואנים לצורך אימות בכתב הרשאה

לאור המצב הרפואי בישראל, הוחלט במינהל המכס על הקלה זמנית לסוכני המכס בתהליך האימות של כתב ההרשאה (ייפוי הכוח).

ההקלה תתבצע באמצעות זיהוי וידאו של המרשה (היבואן) על ידי המורשה (סוכן המכס) עד ליום 1.11.2022

עדכון מיום 16.6.22 מפי ישי עשהאל, מנהל תחום בכיר תש"ר במינהל המכס: 

הריני לעדכנכם כי לאור פניות רבות שקיבלנו מנציגי הקהילה עקב התגברות התחלואה בנגיף הקורונה בשבועות האחרונים, הוחלט להאריך שוב את תחולת ההקלה הזמנית שניתנה בנוגע לזיהוי יבואנים לצורך אימות בכתב הרשאה כמפורט במכתבי מיום 10.1.22.
תוקפה של החלטה זו היא החל מיום מכתבי זה ועד לתאריך ה - 1.11.22- לחצו כאן לעדכון המלא

 

להלן פירוט התנאים והנוהל הזמני:
1. ככלל, יש להעדיף את האימות הרגיל, קרי כרטיס חכם או אימות פיזי. במקרים בהם הדבר אינו מתאפשר בגין הקורונה יש לפעול על פי נוהל זה (יובהר כי, יבואנים בעלי כרטיס חכם אינם רשאים להשתמש באימות באמצעות וידאו בשלב זה).
2. הזיהוי יתועד בסרטון וידאו, כאשר היבואן יזדהה באמצעות תעודת זהות ישראלית / פלסטינית או דרכון שהוא יחזיק בידיו. יודגש כי, הצילום חייב להיות ברור, כך שיהיה ניתן לזהות את פני היבואן, וכן את תמונת המסמך המזהה ופרטיו, זאת כדי לאפשר זיהוי מיטבי של פני היבואן באמצעות התעודה.

3. בתוכן הסרטון, בהצהרת ההזדהות של היבואן הוא יאמר את הפרטים הבאים:

א). את שמו

ב). מס' תעודת הזהות שלו

ג). שמו של סוכן המכס המורשה שהוא מייפה את כוחו לטפל בשחרור הטובין שלו

ד). את מס' הח.פ. או הקוד של הסוכן המורשה
ה). תאריך ושעה. הזיהוי יוכל להיעשות תוך שימוש בשפות: עברית, אנגלית או ערבית.
4. למען הסר ספק, רק סוכן המכס / תאגיד המכס המקבל את ההרשאה או מי מטעמו במסגרת התאגיד (סוכן מכס, משלח בינלאומי או פקיד רשוי) יוכל לבצע את האימות הנ"ל, והוא יהיה חייב לשמור את קובץ הווידאו במערכותיו, ולהציגו לכל עובד מכס לכשיידרש לעשות כן. לא ניתן לבצע אימות עבור גורם אחר או להשתמש באימות מגורם אחר.
5. תוקפה של הקלה זמנית זו הוא עד ל- 15.3.22 , ולמכס שמורה הרשות לבטלה בכל זמן נתון.

לעיון בהודעה המלאה של מינהל המכס בנושא זה- לחצו כאן

 

למידע נוסף בתחום זה