משרד האוצר מפרסם טיוטה להערות הציבור שבכוונתה להפוך את מס הקנייה הנוסף על רכבי יוקרה לקבוע

מוצע לקבוע כי מס הקנייה הנוסף על רכבי יוקרה יחול כהוראת קבע, וזאת החל מיום 1 בינואר 2022. טיוטת הצו פתוחה להערות הציבור לזמן מקוצר, עד ליום 28.12.2021

מאז שנת 2013 חלות ברציפות הוראות שעה המטילות מס קנייה נוסף על רכבים שמחיר המחירון שלהם עולה על 300,000 ש"ח. שיטת הטלת המס נבנתה כך ששיעור מס הקניה עולה באופן הדרגתי ככל שמחיר המחירון מתרחק ממחיר העוגן של 300,000 ש"ח, כלומר ככל שמחירו של הרכב לצרכן גבוה יותר, כך המיסוי עליו יהיה גבוה יותר.

הוראת השעה האחרונה בעניין זה עתידה לפקוע ביום 31 בדצמבר 2021. בצו זה מוצע לקבוע כי מס הקנייה הנוסף על רכבי יוקרה יחול כהוראת קבע, וזאת החל מיום 1 בינואר 2022.

לעיון בטיוטת הצו ולהגשת הערות באתר החקיקה הממשלתי עד ליום 28.12.2021- לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה