עדכוני מכס - חודש דצמבר 2021

1. פורסם מק"ח 1978 ביום 5.12.2021- הודעת תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (עדכון סכומים), התשפ"ב-2021

2. פורסם מק"ח 1979 ביום 5.12.2021- הודעת תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (עדכון סכומים) (מס' 2), התשפ"ב-2021

*נעדכן בידיעה זו כאשר יפורסמו דברי ההסבר לשני מק"חים אלו.

למידע נוסף בתחום זה