מס הקניה על נוזל לסיגריות אלקטרוניות ועל סיגריות אלקטרוניות חד"פ פורסם מחדש ברשומות

1. שר האוצר חתם ביום 22.11.2021 על מק"ח 1974- צו מס קניה על נוזל לסיגריות אלקטרוניות ועל סיגריות אלקטרוניות שאינן ניתנות למילוי חוזר (חד-פעמיות), המקביל בשיעורו למס המוטל כיום על מוצרי טבק אחרים. לעיון בדברי ההסבר באתר רשות המיסים- לחצו כאן

2. פורסם מק"ח 1993 ביום 25.1.2022- צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 16), התשפ"ב 2022- העוסק בתיקונים בהקשר של מיסוי על סיגריות אלקטרוניות.

3. פורסם מק"ח 1995 ביום 31.1.2022- צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 17), התשפ"ב 2022- העוסק אף הוא בתיקונים בהקשר של מיסוי על סיגריות אלקטרוניות.

4. ביום 31.1.2022, אושר המס סופית בוועדת הכספים של הכנסת. אולם, הצו לא אושר במליאת הכנסת ולכן רשות המיסים פרסמה אותו מחדש ביום 16.2.2022 במסגרת מק"ח 1999- צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 18), התשפ"ב 2022-  יש לשים לב כי ביחס לנוזל לסיגריה אלקטרונית (וסיגריה רב-פעמית הנמכרת עם נוזל בתוכה), נקבע בצו החדש כי מס קניה הופחת ביחס לגרסאות הקודמות ונקבע בגובה 270% מהמחיר הסיטוני ללא מע"מ (מס אחוזי) + 7.34 שקל ל-1 מ"ל (מס קצוב), אך לא פחות מ-14.08 שקל (מס מינימלי). שיעור המס קניה על סיגריות חד פעמיות יוסיף לעמוד על רמה של 270% מהמחיר הסיטוני השכיח בתוספת 8.16 ש"ח למ"ל אך לא פחות מ-15.64 ש"ח למ"ל. 

להודעה לעיתונות שפרסם משרד האוצר ביום 16.2.2022 בנושא זה- לחצו כאן

5. פורסם מק"ח 2021 ביום 15.6.2022- ביום ד', 15.6.22, הכנסת דחתה את הצו להפחתת מס הקנייה על סיגריות אלקטרוניות שפורסם במסגרת מק"ח 1999 והוא בוטל במסגרת מק"ח 2037אי לכך, פרסם שר האוצר צו חדש זה, מס' 2021.

6. פורסם מק"ח 2025 ביום 6.7.22 המפרט הגבלות ביבוא אישי של נוזל למילוי סיגריות אלקטרוניות (מחסנית / או בסיגריה עצמה).

שר האוצר חתם ביום 22.11.2021 על תיקון לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, המטיל מס קניה על נוזל לסיגריות אלקטרוניות וסיגריות אלקטרוניות שאינן ניתנות למילוי חוזר (חד פעמיות), המקביל בשיעורו למס המוטל על מוצרי טבק אחרים- מק"ח 1974

במסגרת הצו נקבע כי יוטל מס קניה על המלאים המצויים בידי סיטונאים, בגובה של שקל אחד חדש למ"ל נוזל ו-6 שקלים חדשים לסיגריה חד פעמית. מס זה יחול אך ורק על מלאי ששווי המס המשולם עליהם גבוה מ-10,000 שקלים. 

בנוסף, תוקנו תקנות מס קנייה כך שקביעת המחיר הסיטוני לעניין שיעור המס החל על סיגריות אלקטרוניות ונוזלים של סיגריות אלקטרוניות תיעשה באופן זהה לקביעת המחיר הסיטוני לעניין שיעור המס החל על מוצרי עישון אחרים. נקבע כי המחיר הסיטוני הוא המחיר הסיטוני השכיח ביותר מבין המחירים של סיגריות אלקטרוניות ושל נוזלים לסיגריות אלקטרוניות מאותו הסוג שמוכר החייב במס, ובסיגריות אלקטרוניות ונוזלים לסיגריות אלקטרוניות המיובאים לישראל– המחיר הסיטוני השכיח הידוע במועד השחרור מפיקוח המכס.

 

לדרישת יו"ר הוועדה ח"כ אלכס קושניר וחברי הוועדה, דוייקו הצווים שאושרו כך שישקפו באופן מלא השוואה למס על מוצרי העישון האחרים במסגרת מק"ח 1993 ו-מק"ח 1995. לכן הופחת המס החדש משיעור של 370% ל-270%.

ביום 31.1.2022, אושר המס סופית בוועדת הכספים של הכנסת. אולם, הצו לא אושר במליאת הכנסת ולכן רשות המיסים פרסמה אותו מחדש ביום 16.2.2022 במסגרת מק"ח 1999 כאשר ביחס לנוזל לסיגריה אלקטרונית (וסיגריה רב-פעמית הנמכרת עם נוזל בתוכה), נקבע בצו החדש כי יחול מס קניה בגובה 270% מהמחיר הסיטוני ללא מע"מ (מס אחוזי) + 7.34 שקל ל-1 מ"ל (מס קצוב), אך לא פחות מ-14.08 שקל (מס מינימלי). שיעור המס קניה על סיגריות חד פעמיות יוסיף לעמוד על רמה של 270% מהמחיר הסיטוני השכיח בתוספת 8.16 ש"ח למ"ל אך לא פחות מ-15.64 ש"ח למ"ל. 

לעיון בצו (מק"ח 1999)- לחצו כאן

 

ביום 15.6.22, חתם שר האוצר חתם היום על צו חדש המטיל מס קניה על נוזל למילוי סיגריות אלקטרוניות וסיגריות אלקטרוניות שאינן ניתנות למילוי חוזר (חד פעמיות), זאת לאחר שמליאת הכנסת דחתה אמש (שלישי, 14.6.22) את החלטת ועדת הכספים להעלות את המס על סיגריות אלקטרוניות בשיעור נמוך מזה שהוחלט עליו תחילה. אי לכך, פרסם שר האוצר צו חדש (מק"ח 2021).

הצו שנחתם ב-15.6.22 קובע כי על נוזל למילוי סיגריות אלקטרוניות יוטל מס קניה של 182% מהמחיר הסיטוני השכיח, בתוספת 5.51 ₪ למ"ל, אך לא פחות מ-10.56 ₪ למ"ל. זאת, לעומת מס של 243% מהמחיר הסיטוני השכיח, בתוספת 7.34 ₪, אך לא פחות מ-14.08 ₪ בצו הקודם. 
על סיגריות אלקטרוניות חד פעמיות יוטל מס של 270% מהמחיר הסיטוני השכיח, בתוספת 8.16 ₪ למ"ל, אך לא פחות 15.64 ₪ כפי שהוטל בצו הקודם.

לעיון בצו החדש מיום 15.6.22 (מק"ח 2021)- לחצו כאן

 

בנוסף, שימו לב כי ביום 6.7.22 פורסם מק"ח 2025 המפרט הגבלות ביבוא אישי של נוזל למילוי סיגריות אלקטרוניות (מחסנית / או בסיגריה עצמה).

 

מידע בהרחבה אודות היטל מלאי על נוזל לסיגריה אלקטרונית ועל סיגריות אלקטרוניות חד פעמיות

כאמור, החל מיום 22.11.2021 יוטל מס קניה על נוזל לסיגריה אלקטרונית ועל סיגריות אלקטרוניות שאינן מתאימות למילוי חוזר המכילות נוזל בתוכן (להלן- "סיג"א חד פעמית") וכן היטל מלאי עפ"י סעיפים 6(א) ו-6(ב) לצו תעריף המכס. 

ההיטל חל על מלאי הנוזל לסיג"א ועל הסיג"א החד פעמית, שנמצא ברשות הסוחרים בנוזל ובסיג"א החד פעמית לצורך עסקם בתאריך 21.11.21 בשעה 24:00 בסכום של 1 שקל חדש למיליליטר נוזל ובאופן יחסי גם על חלקי מיליליטר, ובסכום של 6 ₪ לכל סיג"א חד פעמית. 

את המס יש לשלם באמצעות אתר התשלומים של רשות המסים ואת ההצהרה יש לשלוח לדוא"ל לא יאוחר מיום ה-21.12.21

היטל המלאי לא יוטל על סוחר שסך כל היטל המלאי, המוטל על נוזל לסיג"א וסיג"א חד פעמית המצויים בידו כמלאי לצורך עסקו, אינו עולה על 10,000 שקלים חדשים. 

 

למידע נוסף בתחום זה