שר האוצר חתם על צו המטיל מס קניה על נוזל לסיגריות אלקטרוניות ועל סיגריות אלקטרוניות חד"פ

שר האוצר חתם ביום 22.11.2021 על הצו מס קניה על נוזל לסיגריות אלקטרוניות ועל סיגריות אלקטרוניות שאינן ניתנות למילוי חוזר (חד-פעמיות), המקביל בשיעורו למס המוטל כיום על מוצרי טבק אחרים. כמו כן, ההיטל חל על מלאי הנוזל לסיג"א ועל הסיג"א החד פעמית, שנמצא ברשות הסוחרים בנוזל ובסיג"א החד פעמית לצורך עסקם בתאריך 21.11.21 בשעה 24:00 בסכום של 1 שקל חדש למיליליטר נוזל ובאופן יחסי גם על חלקי מיליליטר, ובסכום של 6 ₪ לכל סיג"א חד פעמית. היטל המלאי לא יוטל על סוחר שסך כל היטל המלאי, המוטל על נוזל לסיג"א וסיג"א חד פעמית המצויים בידו כמלאי לצורך עסקו, אינו עולה על 10,000 ש"ח

 

שר האוצר חתם ביום 22.11.2021 על תיקון לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, המטיל מס קניה על נוזל לסיגריות אלקטרוניות וסיגריות אלקטרוניות שאינן ניתנות למילוי חוזר (חד פעמיות), המקביל בשיעורו למס המוטל על מוצרי טבק אחרים.

הצו קובע כי על נוזל למילוי סיגריות אלקטרוניות יוטל מס קניה של 270% מהמחיר הסיטוני השכיח בתוספת 11.39 שקלים חדשים למ"ל אשר בכל מקרה לא יפחת מ-21.81 שקלים חדשים למ"ל. על סיגריות חד פעמיות יוטל מס קניה של 360% מהמחיר הסיטוני השכיח אשר בכל מקרה לא יפחת מ-32.72 שקלים חדשים למ"ל. הצו מחריג גם סיגריות אלקטרוניות ונוזל למילוין מהפטור ממס קניה על יבוא אישי (עד 75 דולר), כך שלא נכללות בפטור זה. 

בנוסף, נקבעו הגבלות על כמות הסיגריות האלקטרוניות והנוזל שניתן להביא לארץ מחו"ל ללא תשלום מס קניה. כמויות אלה מקבילות לכמויות הסיגריות הרגילות אותן ניתן להכניס לישראל ללא תשלום מס. מי ששהו בחו"ל פחות מ-5 ימים יוכלו להכניס עד 4 מ"ל נוזל ולא יותר מ-2 סיגריות חד פעמיות. מי ששהו יותר מ-5 ימים בחו"ל, יוכלו להכניס עד 10 מ"ל נוזל ולא יותר מ-5 סיגריות חד פעמיות. הגבלות אלו ייכנסו לתוקף תוך חודשיים מיום חתימת הצו. 

כמו כן, במסגרת הצו נקבע כי יוטל מס קניה על המלאים המצויים בידי סיטונאים, בגובה של שקל אחד חדש למ"ל נוזל ו-6 שקלים חדשים לסיגריה חד פעמית. מס זה יחול אך ורק על מלאי ששווי המס המשולם עליהם גבוה מ-10,000 שקלים. 

 

מידע בהרחבה אודות היטל מלאי על נוזל לסיגריה אלקטרונית ועל סיגריות אלקטרוניות חד פעמיות

כאמור, החל מיום 22.11.2021 יוטל מס קניה על נוזל לסיגריה אלקטרונית ועל סיגריות אלקטרוניות שאינן מתאימות למילוי חוזר המכילות נוזל בתוכן (להלן- "סיג"א חד פעמית") וכן היטל מלאי עפ"י סעיפים 6(א) ו-6(ב) לצו תעריף המכס. 

ההיטל חל על מלאי הנוזל לסיג"א ועל הסיג"א החד פעמית, שנמצא ברשות הסוחרים בנוזל ובסיג"א החד פעמית לצורך עסקם בתאריך 21.11.21 בשעה 24:00 בסכום של 1 שקל חדש למיליליטר נוזל ובאופן יחסי גם על חלקי מיליליטר, ובסכום של 6 ₪ לכל סיג"א חד פעמית. 

את המס יש לשלם באמצעות אתר התשלומים של רשות המסים ואת ההצהרה יש לשלוח לדוא"ל לא יאוחר מיום ה-21.12.21

היטל המלאי לא יוטל על סוחר שסך כל היטל המלאי, המוטל על נוזל לסיג"א וסיג"א חד פעמית המצויים בידו כמלאי לצורך עסקו, אינו עולה על 10,000 שקלים חדשים. 

לברורים ניתן לפנות ליחידה הארצית לבלו ומס קניה בדוא"ל

  • לעיון בהודעה בנושא היטל המלאי באתר רשות המיסים- לחצו כאן

 

בנוסף, תוקנו תקנות מס קנייה כך שקביעת המחיר הסיטוני לעניין שיעור המס החל על סיגריות אלקטרוניות ונוזלים של סיגריות אלקטרוניות תיעשה באופן זהה לקביעת המחיר הסיטוני לעניין שיעור המס החל על מוצרי עישון אחרים. נקבע כי המחיר הסיטוני הוא המחיר הסיטוני השכיח ביותר מבין המחירים של סיגריות אלקטרוניות ושל נוזלים לסיגריות אלקטרוניות מאותו הסוג שמוכר החייב במס, ובסיגריות אלקטרוניות ונוזלים לסיגריות אלקטרוניות המיובאים לישראל– המחיר הסיטוני השכיח הידוע במועד השחרור מפיקוח המכס.

 

לעיון בפרסום המלא ברשומות (מק"ח 1974)- לחצו כאן

לעיון בדברי ההסבר באתר רשות המיסים- לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה