שר האוצר חתם על מכסה של 300 טון ליבוא שמן זית עד סוף שנת 2021

שר האוצר חתם על מכסה של 300 טון ליבוא שמן זית (בפרטי המכס 15.09.102000 ו-15.09.903200) עד סוף שנת 2021. 

צו תעריף המכס והפטורים מס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 5), התשפ"א-2021 קבע, בין היתר, מכסה פטורה ממכס של 600 טון ליבוא שמן זית שסיווגו בפרטי המכס 15.09.102000 ו-15.09.903200 בחודשים ינואר עד ספטמבר. בפועל, רק חצי מהמכסה שנקבעה נוצלה עד סוף חודש ספטמבר 2021.

 

על מנת לאפשר את המשך היבוא של שמן זית במסגרת מכסה פטורה ממכס, חתם שר האוצר על מכסה של 300 טון ליבוא שמן זית בפרטי המכס 15.09.102000 ו-15.09.903200 עד סוף שנת 2021.

 

לעיון בצו החתום (מק"ח 1983)- לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה