שר האוצר חתם על צו המפחית מכסים ומקנה פטורים ממכס ליבוא מספר מוצרי חלב

שר האוצר בתיאום עם שר החקלאות חתם על צו שיבטל מכסים על מוצרי חלב רכים וכן יגדיל את מכסת הפטורות ממכס של גבינות קשות.
הצו כולל ביטול מלא של מכסים על יוגורטים, מעדני חלב וגבינות עד 5% שומן. כמו כן, הצו כולל הגדלה של המכסות הפטורות ממכס בכ-5,000 טון עבור ייבוא של גבינות במכסה.

על מנת לקדם את המטרות של אספקת מלוא הביקוש למוצרי חלב והורדת יוקר המחיה תוקן צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז-2017 ונקבעו בו הפחתות מכסים וקביעת פטורות ממכס ליבוא מוצרי חלב, כמפורט להלן:

 

1. על יוגורטים ומעדנים המסווגים בפרט 04.03 בתוספת הראשונה לצו התעריף מוטל כיום מכס בגובה 5.50 ₪ לקילוגרם אל"י מ-60.00% ועל מעדנים המסווגים בפרט 19.01.902900 מוטל כיום מכס בשיעור של 25%. נקבע פטור ממכס יוגורטים ומעדנים כאמור, למעט אלה המיוצרים מחלב צאן.

2. על גבינות המכילות שומני חלב מוטל כיום מכס בשיעור של כ-8 שקלים לקילוגרם, בהתאם לסוג הגבינה. נקבע פטור ממכס על גבינות המכילות שומני חלב בשיעור שאינו עולה על 5%.

3. נקבעה מכסה חדשה פטורה ממכס ליבוא גבינות, למעט גבינות המיוצרות מחלב צאן. המכסה תגדל בהדרגה, והיא תעמוד בשנת 2021 על 1,400 טון, בשנת 2022 תעמוד על 3,114 טון, ומשנת 2023 ואילך תהיה מכסה קבועה שתעמוד על 5,051 טון.

בהמשך לתיקונים אלה, תוקנה התוספת העשירית לצו התעריף, המעגנת את ההטבות הנובעות מהסכמי הסחר עם מדינות מרקוסור (השינויים בתוספת העשירית לצו נועדו לשמר את תעריפי המכס המוטבים עבור הטובין המופיעים בפרטי מכס אלה).

 

למידע נוסף בתחום זה