עדכוני מכס - אפריל 2021

פורסמו מספר מקח"ים העוסקים בסכומי הבלו על דלק ובסכומי מס הקניה על הדלק אשר יתואמו ב- 1 בחודש בכל אחד מהחודשים הבאים: ינואר, מאי וספטמבר של כל שנה בהתאם לשינוי שחל במדד:

 

1. פורסם מק"ח 1952הודעת תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיאום סכומים), התשפ"א-2021 

לעיון במק"ח המלא- לחצו כאן

2. פורסם מק"ח 1953- הודעת הבלו על דלק (הטלת בלו) (תיאום סכומי בלו), התשפ"א -2021.

לעיון במק"ח המלא- לחצו כאן

3. פורסם מק"ח 1954- הודעת תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיאום סכומים), התשפ"א-2021

לעיון במק"ח המלא- לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה