ועדת המחירים מפרסמת לשימוע ציבורי הוספת תעריף בגין שימוש במערכת "שער עולמי" לצו הפיקוח על מחירי מסופי מטענים בנתב"ג

ועדת המחירים מפרסמת לשימוע ציבורי הוספת תעריף בגין שימוש במערכת "שער עולמי" בגובה 3.25 ₪ לשטר מטען ביבוא, יצוא ובלדרות- להתייחסות עד ליום 25.4.2021 בשעה 10:00. ניתן להעביר התייחסות כתובה, שלא תעלה על 5 עמודים לכתובת הדוא"ל khirmanb@mot.gov.il

ועדת המחירים פרסמה היום (4.4.2021) סיכום דיון בנושא הוספת תעריף בגין שימוש במערכת "שער עולמי" לצו הפיקוח על מחירי מסופי מטענים בנתב"ג. לעיון בסיכום המלא לחצו כאן

 

ועדת המחירים המשותפת למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ולמשרד האוצר החליטה להמליץ לשר האוצר ולשר התחבורה לתקן את צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי שירותי מסוף מטענים בנמל התעופה בן גוריון), התשנ"ח-1998, ולהוסיף לצו הפיקוח תעריף לשימוש במערכת שער עולמי בגובה 3.25 ₪ לשטר מטען ביבוא, יצוא ובלדרות.

 

מבדיקה שערכה הוועדה עולה כי העלות למתן השירות בין סוגי שטרי המטען השונים הינה אחידה, ואינה תלויה בסוג המטען או במשקלו. לאור זאת, ועדת המחירים סברה כי יש לקבוע את התעריפים בהתאם לעלותם בפועל, ולהימנע מסבסוד צולב בין מחירי המוצרים השונים. היות ואין שוני בעלות בין סוגי שטרי המטען השונים יש לקבוע מחיר אחיד לכל סוגי המטען. בנוסף, ומאותה סיבה, סברה ועדת המחירים כי המחיר שייקבע לשטר מטען בגין שירות שער עולמי לייבוא וליצוא יהיה אחיד.

 

בטרם מתן המלצה סופית, הוועדה יוצאת לשימוע ציבורי בכתב לכלל הגורמים הרלוונטיים בעניין ההחלטה כאמור. ניתן להעביר התייחסות כתובה, שלא תעלה על 5 עמודים, לכתובת הדוא"ל khirmanb@mot.gov.il עד ליום 25.4.21 בשעה 10:00. לאחר קבלת ההתייחסויות בכתב, הוועדה תשקול לאפשר לבעלי עניין להופיע בפניה ולהציג את עמדתם גם בעל פה. יובהר כי במקביל הוועדה ממשיכה בבדיקת הבסיס של כלל התעריפים המפוקחים של מסופי המטענים בנתב"ג ושומרת לעצמה את הזכות לשנות את תעריף שער עולמי בעתיד, בין היתר בהתאם להערות שיתקבלו בשימוע שייערך בעניין בדיקת הבסיס.

למידע נוסף בתחום זה