עדכוני מכס - פברואר 2021

פורסם ברשומות מק"ח 1951- 

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 2), התשפ"א- 2021 העוסק בשינוי בשיעור המכס על פרט 35.03- מקפא (GELATIN) לרבות מקפא ביריעות מלבניות (לרבות ריבועיות), אם בעלות משטח מעובד או צבועות, או לא ותולדות המקפא; דבק דגים (ISINGLASS); דבקים אחרים שמקורם מבעלי חיים, למעט דבקי גבינין שבפרט 35.01 באופן הבא:

  • פרט 35.03.0010/9- מקפא (GELATIN) לרבות מקפא ביריעות מלבניות (לרבות ריבועיות), אם בעלות משטח מעובד או צבועות, או לא ותולדות המקפא- פטור ממכס וממס קנייה עד ליום 31.12.2022.
  • פרט 35.03.0090/1- אחרים- יהיה פטור ממס קנייה, ויחול עליו 10% מכס.

לעיון במק"ח 1951- לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה