חובת צירוף מפרט אריזות להצהרת היבוא

ישי עשהאל, מנהל תחום בכיר תש"ר שלח אלינו את ההודעה הבאה:

 

כידוע, ע"פ סעיף 62 ג (1) לפקודת המכס, ותקנה 7 לתקנות המכס, חובה לצרף מפרט אריזות (Packing list) להצהרת היבוא במשלוחים הכוללים מעל אריזה אחת. מפרט האריזות חייב לכלול פירוט מלא של מספר האריזות שהגיעו במשלוח, את תכולתה של כל אחת מהן, סימניה המזהים ומספרה הסידורי.

יובהר כי כאשר נתוני מפרט האריזות מופיעים על גבי חשבון המכר אין צורך להגיש מפרט אריזות נפרד, אך חובה על מגיש ההצהרה לסמן עובדה זו במערכת באמצעות האינדיקציה המופיעה בנתוני החשבון.

מבדיקה שערכנו לאחרונה עולה כי במקרים רבים לא מצורף להצהרת היבוא מפרט אריזות, זאת למרות שסוכן המכס מקבל הודעת אזהרה מהמערכת בדבר החובה לצרף מסמך זה להצהרה. אבקשכם להתייחס להודעת האזהרה של המערכת ולצרף את המסמך כנדרש ע"פ החוק, שכן, בשלב זה המערכת תמשיך לשלוח הודעת אזהרה, אך בעתיד נבחן את האפשרות שהמערכת תשדר הודעת שגיאה במקרים בהם לא יצורף המסמך.

 

נזכיר כי מסמך פירוט האריזות, או בשמו הלועזי Packing list מייצג את הנתונים הפיסיים של המטען, והוא נדרש כאשר ישנן מספר אריזות שונות באותו המשלוח ו/או המכולה וכולל בתוכו:

  • לוגו של היצואן
  • שם הקונה
  • תאריך
  • מספר אריזות
  • סוג האריזות
  • מספרים מזהים
  • משקל של כל אריזה
  • מידות או נפח של כל אריזה
  • תכולה של כל אריזה

נדגיש כי כאמור בהודעתו של ישי, בשלב זה המערכת תשלח הודעת אזהרה ובעתיד תיבחן אפשרות לשידור הודעת שגיאה, במקרים בהם לא יצורף המסמך.

למידע נוסף בתחום זה