עדכוני מכס - אוקטובר 2020

פורסם ביום 5.10.2020 מק"ח 1942- צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 12) התש"ף – 2020(תיקון)

להלן דברי ההסבר מתוך אתר רשות המיסים:

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 12), התש"ף-2020 (שפורסם במסגרת מק"ח 1929) קבע, בין היתר, מכסה של 6,000 טון ליבוא זיתים משומרים זמנית באריזות המכילות 50 קילוגרם או יותר בפטור ממכס. הוראת השעה בתוקף עד ליום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020).
לאור מחסור צפוי בזיתים, שנגרם עקב עלייה בביקוש לזיתים ויבול נמוך ביותר של זיתים בארץ בשנה זו, בצו זה מוצע לתקן את הוראת השעה ולהגדיל המכסה האמורה ב2,000 טון נוספים, כך שתעמוד על 8,000 טון בסך הכל.
בשנה הבאה צפויה תנובה גבוהה יותר של זיתים ולכן בשלב זה לא צפוי צורך בהארכת הוראת השעה.
הצו בתאום עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר ועם משרד הכלכלה.
צפוי הפסד הכנסות זניח של כ-170 אלף ₪.

למק"ח המלא ודברי ההסבר באתר רשות המיסים - לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה