עדכוני מכס - ספטמבר 2020

פורסם מק"ח 1939- צו הבלו על דלק (הטלת בלו) (הוראת שעה), התשע"ה-2015 (תיקון), התש"ף-2020 העוסק בהארכה עד 31 באוגוסט 2022 את אופן השינוי בהגדרת ביודיזל כמתואר בצו הבלו על דלק (הטלת בלו) (הוראת שעה), התשע"ה- 2015 שהתפרסמה במק"ח 1761.

נעדכן בעמוד זה כאשר יפורסמו דברי ההסבר באתר רשות המסים.

 

למידע נוסף בתחום זה