עדכוני מכס - 19.8.2020

פורסם מק"ח 1937- החלטת ועדת הכספים של הכנסת לאשר הוראות המטילות או מגדילות מכס ומס קנייה על טובין, המתייחסת לאישורו של צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 6) התש"ף - 2020 (שפורסם במסגרת מק"ח 1924).

 

כזכור, בצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 6) התש"ף - 2020 (שפורסם במסגרת מק"ח 1924) מפורטים השינויים בשיעורי המכס על דגי אמנון, בורי וקרפיון קפואים במסגרת 2 פעימות, האחת מיידית והשנייה החל מיום 01.01.2021 או מיום 01.01.2022 ואילך, כפי שמפורט בטבלה במק"ח 1924. יצוין כי הפעימה הראשונה של שינויי המכסים הנוגעים לדגים קפואים מהווה הפחתת מכס בלבד לעומת המכסים הקיימים היום. הפעימה השניה מהווה הפחתה לגבי חלק מהטובין והשנים, ואילו לגבי המכס החל משנת 2023 ואילך לגבי דגי אמנון, קרפיון ובורי שלמים קפואים מדובר בהעלאת מכס בהשוואה לטבלה המופיעה כיום בתוספת השלוש עשרה לצו התעריף.

 

לקישור לקובץ המלא של מק"ח 1924 ודברי ההסבר שלו באתר רשות המיסים- לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה