החזרת בדיקות הצלבה בין נתוני כנ"מ שח"מ

ישי עשהאל, מנהל תחום בכיר תש"ר שלח לנו את ההודעה הבאה:

במסגרת העלייה לאוויר בינואר 2018 ניתנו הקלות זמניות בנושא בדיקות הצלב בין נתוני כנ"מ, ושח"מ, כדי להקל על הקהילה במעבר לשער עולמי. לאחר תקופת הסתגלות של מעל לשנתיים, הוחלט להפעיל במערכת שער עולמי בדיקות אלו. למעשה, עד כה הפעלת הבדיקות המפורטות במסמך המצורף הביאה לשליחת מסר אזהרה.

בטבלה הבאה מפורטות הבדיקות השונות:
להלן פירוט העמודות בטבלה:
1. מספר – מספר הבדיקה
2. קטגוריה – כותרת קטגוריית הבדיקה
3. ישות נבדקת – על איזה סוג של הצהרה הבדיקה תופעל (ברוב המקרים בדיקות על כנ"מ/אח"מ – יתבצעו לאחר תיקון של הצהרה לאחר הגשה, ולכן זה אזהרה)
a. רמת בדיקה - הבדיקות מתבצעות ברמות שונות – במבנה ההצהרה:
b. הצהרה – בדיקה כללית ברמת ההצהרה (ללא קישור לרמת סחורה ספציפית)
c. חשבון – בדיקה ברמת חשבון בהצהרה
d. סחורה - בדיקה ברמת כל סחורה בחשבון
4. התנהגות המערכת - התנהגות המערכת במידה והבדיקה לא עברה תקינה. (שגיאה, אזהרה או אילוץ התרה)

לתשומת לבכם, החל מה-01.7.2020 חלק מהבדיקות הנ"ל ינתבו את ההצהרה לאילוץ התרה, ולחלקן ישודר מסר שגיאה או אזהרה. למען הסר ספק, יובהר כי בשלב זה השינויים אינם מתייחסים לשחרור רכבים. אנא היערכותכם בהתאם.

קישור להודעה המלאה

למידע נוסף בתחום זה