פעילות יחידות המכס בחופשה המרוכזת פסח – 2020

ישי עשהאל, מנהל תחום בכיר תש"ר שלח לנו את ההודעה הבאה, לפיה רשות המסים יוצאת לחופשה מרוכזת בימי חג הפסח.

שעות קבלת הקהל בתחנות המכס בהן יינתן שרות בכל הקשור ביבוא ויצוא סחורות, לרבות דואר חבילות יהיו כמתואר בקישור הבא

שימו לב כי אולמות הנוסעים שבמעברי הגבול היבשתיים יפעלו בהתאם לפרסום של רשות שדות התעופה. אולם הנוסעים בנתב"ג יפעל במתכונת רגילה 24 שעות ביממה.
קבלת הקהל כוללת את יחידת היצוא בבתי המכס (ללא הפעלת משמרת שנייה).
בימי חול המועד לא תפעל המשמרת השנייה בבית המכס נתב"ג.
מודגש בזה כי בימי חול המועד ביחידות תהליך השחרור בבתי המכס, למעט בית המכס נתב"ג, במסגרת תור חובה, יטופלו הצהרות שהמשלוחים הנוגעים אליהן יהיו מסירות ישירות, בעלי חיים, תרופות, טובין שבפיקוח נפש, חומרים נפיצים, מסוכנים או רדיואקטיביים, חומרי גלם וכיו"ב, על סוכני המכס להיערך טרם החג.

למידע נוסף בתחום זה