עדכוני מכס - ינואר 2020

פורסם מק"ח 1902-  צו הבלו על דלק (הטלת בלו) (תיקון מס' 3), התשע"ט-2019 (תיקון), התש"ף-2019 + צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 5), התשע"ט-2019 (תיקון), התש"ף-2019 

פורסם מק"ח 1905- החלטה בדבר אישור הוראות המטילות או מגדילות מכס ומס קנייה על טובין

קישור לעיון במק"חים המלאים ובדברי ההסבר באתר רשות המיסים

 

 

 

 

 

למידע נוסף בתחום זה