חותמת המכס הגרמני על תעודות EUR-1 ו-EUR-MED

להלן הודעתו של דוד חורי, מנהל בכיר תחום יצוא / כללי מקור:

1. לאחרונה נתקבלו תעודות EUR-1 EUR-MED שהונפקו במכס הגרמני ושנת ההנפקה שמופיעה בחותמת המכס הגרמני היה שגויי לכאורה.
2. בעקבות בירור שערכנו מול הגורמים המוסמכים במכס הגרמני נמצא כי לאחרונה שינה המכס הגרמני את אופן הצגת התאריך בחותמת המופיעה במשבצת 11 שתעודה.
3. בחותמת המכס הגרמני שדה התאריך יהיה על פי המפתוח הבא: (Date (DD.MM.YY: יום, חודש ושנה. לאחר שני הספרות של השנה יופיעו עוד שתי ספרות נוספות המשמשות לתהליכי בקרה של המכס הגרמני.
4. לדוגמא אם בשדה התאריך שבחותמת יופיע המספר הבא 25.08.1928 הכוונה היא שהתעודה הונפקה ביום 25 לחודש אוגוסט השנה 19 והספרות 28 מהוות קוד תהליך פנימי של המכס הגרמני.
5. לאור האמור לעיל תעודות מקור EUR-1 EUR-MED שהתאריך שצוין בחותמת הוא בפורמט המתואר לעיל קבילות.
6. יודגש כי אין לפסול תעודות מקור EUR-1 EUR-MED בהן שנת ההנפקה בחותמת המכס מצוינת במלואה דהיינו 4 ספרות. כלומר ככלל ציון השנה בתעודת תנועה יכול להיות בשתי ספרות ולחילופין בארבע ספרות.

 

קישור להודעה המלאה

למידע נוסף בתחום זה