משרד התחבורה – אגף רכבות יחל לשדר למערכת המכס אישור ורישיון ממוחשב

להלן מכתב מטעם המכס בנושא:

החל מתאריך 5/6/2019 משרד התחבורה – אגף רכבות, יחל לשדר למערכת המכס אישור ורישיון ממוחשב.

בזמן הכנת ההצהרה, לאחר הזנת מספר האישור, תתבצע בדיקת התאמה בין מספר האישור שהוזן, לבין נתוני האישור ששודר למכס ע"י משרד התחבורה.
במידה ותמצא אי התאמה לנתוני ההצהרה, הוא יחסם להגשה.

את האישור שבנדון יש לבחור מטבלת אישורים כמפורט להלן:
גורם מאשר = משרד התחבורה, סוג אישור= אישור אגף הרכב (סוג אישור 02:01).
גורם מאשר = משרד התחבורה, סוג אישור = רישיון אגף הרכבות (סוג אישור 02:03).

קישור להודעה המלאה

למידע נוסף בתחום זה