הרחבת תוכניות "גורם כלכלי מאושר" ו"יבואן מאושר" במינהל המכס

מינהל המכס מפרסם הזמנה לכלל היבואנים והיצואנים להצטרף לנבחרת יוקרתית אשר נהנית מהקלות בתהליכי סחר חוץ. חברת אלו מוזמנות להשתתף בתכניות "יבואן מאושר" ו/או "גורם כלכלי מאושר – AEO".

הנכם מוזמנים ליום עיון בנושא שיועבר ע"י אבירם אברמוביץ, מנהל תחום בכיר תש"ר במכס ביום ה', 4.7.19 בבית לשכת המסחר, החשמונאים 84 ת"א, קומה 2, חדר 224. קישור לפרטים והרשמה

חברות אשר ימצאו כבעלות מאפיינים חיוביים בפעילותם מול מינהל המכס, יהיו רשאיות ליהנות מההקלות שלהלן:
 קשר ישיר לנציג קשרי לקוחות במחלקת "גורם כלכלי מאושר"
 אפשרות לשליחת מסמכים ישירות למערכת אשר התקבלו אצל סוכן המכס מנציגו או מהמשלח בחו"ל, ללא צורך בחתימה על הצרופות
 קבלת "הודעה מוקדמת" בדבר התרה לפני זמינות
 הקלה בערבויות במסגרת פטור מותנה
 הקלות בתהליך יבוא טובין במסגרת "יצוא מוחזר"
 התרה להצהרות יבוא 24 שעות 7 ימים בשבוע
 הפעלה בעתיד של בידוק טובין בחצר היבואן
 ליצואנים: קבלת אישור להשתתפות בתכנית גורם כלכלי מאושר – AEO וכן העברת פרטי החברה למדינות עמן קיימים הסכמי הכרה הדדית לצורך פישוט תהליכי הסחר ומתן הקלות בתהליך שחרור המשלוחים במדינות אלו.
 הענקת תעודת גורם כלכלי מאושר/ יבואן מאושר

 

חברות שעיקר פעילותן הוא בתחום היבוא המבקשות להצטרף לתכנית "יבואן מאושר" מוזמנות למלא ולשלוח את טופס בקשת ההצטרפות הנמצא בקישור מצ"ב

 

חברות שעיקר פעילותן הוא בתחום היצוא המבקשות להצטרף לתכנית "גורם כלכלי מאושר – AEO" מוזמנות למלא ולשלוח את טופס בקשת ההצטרפות הנמצא בקישור מצ"ב

 

ניתן לקבל מידע נוסף אודות התכניות ולפנות ליחידת "גורם כלכלי מאושר" במטה מינהל המכס בטלפונים: 6833350/1/2-08 או, באמצעות כתובת דוא״ל: authorized.importer@taxes.gov.il 

 

מצ"ב קישור להודעה המלאה בעניין זה

למידע נוסף בתחום זה