אמיר שני, סגן נשיא איגוד לשכות המסחר, פנה לשר התחבורה ולשר האוצר וביקש את התערבותם למען הפסקת היטלי הצפיפות והדלק המושתים על היבוא לישראל

לטענת שני: "על פי כמות זו, העלות החודשית הנוספת ליבואנים עומדת על כ- 22 מיליון דולר לחודש, כ- 264 מיליון דולר בשנה, כמיליארד ש"ח תוספת עלות למשק, לפני תשלומי מכס".

במכתבו של שני הוא מתייחס לעיצומים  במאי 2018  שננקטו ע"י עובדי נמלי הים באשדוד וחיפה, וכתוצאה ישירה מכך, חברות ספנות השיתו היטלי צפיפות כבדים על מטעני יבוא לישראל.  כידוע, היטל צפיפות הינו חיוב הנדרש ע"י חברות ספנות בגין עלויות הנובעות מעיכוב אניות בעת המתנה בנמל, למשל בעת שביתה. היטל הצפיפות נחשב כחלק מדמי ההובלה ומשולם על ידי הצד לעסקה, אשר על פי תנאי העסקה, אחראי על תשלום דמי ההובלה הימית.

 

היטלי צפיפות אלה, אשר נקבעו באופן חד צדדי ע"י חברות הספנות אשר פקדו את נמלי ישראל בתקופת העיצומים, מתווספים לעלות ההובלה הימית, וכתוצאה מכך חל ייקור דרמטי לא רק בעלות ההובלה הימית לבעלי המטענים, אלא גם גורמים לעליה בערך הטובין לצורכי מכס. בשל כך, היבואנים נפגעים פעמיים – הן מתשלום היטלים כבדים לסוכני האנייה והן מהצורך לשאת בתשלומי מכס גבוהים למדינה. על פי נתונים סטטיסטיים אותם מפרסמים נמלי הים, מספר המכולות הממוצע הנפרקות בנמלים מדי חודש עליהן עדיין מוטל ההיטל, עומד על כ- 110,000 מכולות. על פי כמות זו, העלות החודשית הנוספת ליבואנים עומדת על כ- 22 מיליון דולר לחודש, כ- 264 מיליון דולר בשנה, כמיליארד ש"ח תוספת עלות למשק, לפני תשלומי מכס.

 

 שני מוסיף במכתבו לכץ וכחלון כי בנוסף להיעדר שקיפות בחישוב ההיטל, הפעם חרגו חברות הספנות/סוכני האניות ממנהגן לגביית היטל הצפיפות מהגורם אשר שילם את דמי ההובלה וקבעו, באופן שרירותי כי ההיטל יגבה בישראל, ללא קשר לתנאי המכר, מכל בעלי המטענים האוחזים בשטרי מטען המציינים את נמל אשדוד או נמל חיפה כנמל הפריקה, ויהיה בתוקף עד להודעה חדשה.

 

שני מסיים את המכתב לשר האוצר ושר האוצר בבקשה להתערבותם בנושא:  "ולאור האמור לעיל נדרשת התערבותך למניעת המשך הגביה הבלתי סבירה, הפוגעת קשות לא רק בקהיליית העסקים אלא גם ובעיקר בצרכנים".

 

למידע נוסף בתחום זה