עדכונים בנושא חוקיות יבוא - פברואר 2017

  1. משרד הכלכלה פרסם מכסות ליבוא בדים ומצעים מפקיסטן ובנגלדשקישור להודעת משרד הכלכלה 

  2. סוויספורט - ליווי חומרים מסוכנים – חברת סוויספורט שלחה מכתב לפיו החל מה 1.3 תתחיל לחייב בגין ליווי חומרים מסוכנים (בהתאם למפורט במכתב). ניתן לפנות לחברת סוויספורט למידע נוסף.
  1. הליך בירור בעניין היטל על יבוא זכוכית צפה - תלונת חברת פניציה, נמשך ולאחרונה הועברה ממשרד הכלכלה בקשה למסירת נתונים – ניתן לפנות אל רז הילמן, מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה למידע נוסף.
למידע נוסף בתחום זה