טיוטת צו יבוא חופשי להערות חברי לשכת המסחר

משרד הכלכלה העביר לאיגוד לשכות המסחר טיוטה של צו יבוא חופשי חדש (בקובץ המצורף) בה שינויים רבים, בפרטי המכס הבאים:

לתוספת הראשונה לצו (מוצרים החייבים רישיונות יבוא):

84.27.1010, 84.27.2010, 84.30, 85.25, 86.06, 87.03, 87.04, 87.11, 88.01, 88.02, 89.01, 89.02, 89.03, 89.06, 93.01, 93.05, 93.06, 201, 207, 212.

לתוספת השניה לצו (מוצרים החייבים אישורי יבוא שונים):

05.11.9130, 05.11.9920, 07.12, 07.14, 08.12, 08.14, פרק 9, פרק 10, פרק 11, פרק 12, 14.04.9000, פרק 15, 18.01, 18.02, 19.03, 21.02.1000, 21.02.2000, 21.06.9094, פרק 23, 25.10, 28.35.2500, 28.35.2600, 29.22.4100, 29.36, 30.01, 30.06.6000, 31.02, 31.03, 31.04, 31.05, 33.02, 36.04.1090, 36.04.9000, 39.17.3900, 39.19.1090, 39.20.1000, 39.20.2000, 39.20.3000, 39.20.4000, 39.20.5000, 39.20.9200, 39.20.9900, 39.22.9090, 39.23, 39.24.9000, 39.25.9000, 39.26, 40.11.5000, 40.13.2000, 40.13.9000, 40.16, 44.18.2000, 52.03, פרק 57, 64.01, 64.02, 64.03, 64.04, 64.05, 68.04, 68.05, 68.11, 69.10, 70.13.4900, 72.13, 72.27, 72.28, 73.21.1200, 73.21.8200, 73.24.2000, 73.24.9000, 74.18.1010, 83.01.4000, פרק 84 (לגבי טובין מותקנים על גרורים), 84.18, 84.19.3190, 84.19.8100, 84.22.3000, 84.23, 84.24.2011, 84.24.2091, 84.27.1000, 84.33.1900, 84.43.3000, 84.50.2000, פרק 85 (לגבי טובין מותקנים על גרורים), 85.06.1000, 85.15.3000, 85.18.3010, 85.26, 85.27, 85.32.1000, 85.32.2500, 85.32.2910, 85.36.1000, 85.36.3020, 85.36.3030, 85.36.5030, 85.36.5090, 85.36.9060, 85.36.9050, 85.39.9060, 85.39.3290, 85.44, 86.07, 87.03, 87.11, 94.03, 94.05.4041, 95.08.


חברי הלשכה מתבקשים לעיין בשינויים הנ"ל  המוצעים בצו יבוא חופשי החדש, כולל לגבי השינויים בתוספות לצו, ולהעביר את הערותיהם עד התאריך 27.10.2016 למנהלי החטיבות הענפיות הרלוונטיות או לאגף יבוא מכס ותקינה של לשכת המסחר תל אביב והמרכז, ליוסף טמלר למייל joseft@chamber.org.il.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה