פורסם תיקון ל-צו יבוא חופשי

בתאריך 23.8.2016 פורסם ברשומות על ידי שר הכלכלה ותעשייה תיקון ל-צו יבוא חופשי (התיקון לצו בקובץ המצורף).

 

להלן פירוט פרטי המכס בהם נעשו שינויים:

בתוספת הראשונה לצו (מוצרים החייבים רישיונות יבוא):

84.27.1000, 84.27.2000, 85.25, 88.01, 88.02, 89.01, 89.02, 89.03, 89.06, 201, 207, 212.

בתוספת השניה לצו (מוצרים החייבים אישורי יבוא שונים):

68.04, 68.05, 84.24.2011, 84.24.2091, 84.27.1010, 84.50.2000, 84.71, 84.73, 85.26, 85.27, 85.43.7054, 85.43.7056.

 

פרטים נוספים בנושא זה החברים בלשכת המסחר יכולים לקבל אצל מנהלי התחומים הענפיים הרלוונטיים או באגף יבוא מכס ותקינה של הלשכה.

 

למידע נוסף בתחום זה