מבקשים הערות מחברים בלשכת המסחר לשינויים מוצעים ל-צו יבוא חופשי.

משרד הכלכלה העביר לאיגוד טיוטת תיקון ל-צו יבוא חופשי (המצ"ב) בה שינויים בפרטי המכס הבאים:

לתוספת הראשונה לצו (מוצרים החייבים רישיונות יבוא):

84.27.1000, 84.27.2000, 85.25, 88.01, 88.02, 89.01, 89.02, 89.03, 89.06, 201, 207, 212.

לתוספת השניה לצו (מוצרים החייבים אישורי יבוא שונים):

68.04, 68.05, 84.24.2011, 84.24.2091, 84.27.1010, 84.50.2000, 84.71, 84.73, 85.26, 85.27, 85.43.7054, 85.43.7056.

 

החברים מתבקשים לעיין בשינויים המוצעים ל-צו יבוא חופשי ולהעביר את הערותיהם, עד התאריך 14.7.2016, למנהלי החטיבות הענפיות הרלוונטיות או לאגף יבוא מכס ותקינה של לשכת המסחר תל אביב והמרכז, ליוסף טמלר, למייל: joseft@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה