הוארך תוקף רישיונות יבוא מעבר ל- 31.12.2015

 רשויות המכס מדווחים כי על פי הנחיות שקיבלו מהמשרדים הרלוונטיים מוארך תוקף רישיונות היבוא שתוקפם עומד לפוג ב- 31.12.2015 כדלקמן:

* רישיונות יבוא במכסה של משרד הכלכלה - יאושר שחרור הטובין מהמכס עד ליום 14.1.2016 כולל במסגרת המכסה.

* רישיונות יבוא במכסה של משרד החקלאות - יאושר שחרור הטובין מהמכס עד ליום 14.1.2016 כולל במסגרת המכסה.

* רישיונות יבוא לטרקטורונים וצמ"ה - של משרד התחבורה, יכובדו עד ל- 31.1.2016.

* רישיונות סחר וייצור של משרד התחבורה - יכובדו עד לתאריך 28.2.2016.

למידע נוסף בתחום זה