משרד הכלכלה הודיע על כוונתו לשנות את התוספת החמישית לצו יבוא חופשי


* סעיף 1 לתוספת החמישית לצו יבוא חופשי מאפשר לייבא לארץ ללא צורך באישורי יבוא "טובין המיובאים כדוגמאות מסחריות או לשימוש עצמי, שערכם FOB הוא עד 1,000$ (אלף דולר ארה"ב) ובלבד שיובאו בכמות שלא תעלה על שתי יחידות מכל סוג או דגם".

משרד הכלכלה הודיע על כוונתו לבטל את סעיף 1 לתוספת החמישית לצו יבוא חופשי. המשרד הציע שיבואנים יבקשו עבור מוצרים המיובאים כדוגמאות מסחריות או לצורך שימוש עצמי, אישור פטור לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי.

* סעיף 2 לתוספת החמישית לצו יבוא חופשי מאפשר לייבא לארץ ללא צורך באישורי יבוא "טובין המיובאים כחלקי חילוף שערכם FOB הוא עד 5,000 $ (חמשת אלפים דולר ארה"ב) ובלבד שיובאו בכמות שלא תעלה על חמש יחידות מכל סוג, ולאחר שהיבואן נתן הצהרה....".

משרד הכלכלה הודיע כי סעיף זה יתוקן ובמקום "חלקי חילוף" יבוא "חלקי חילוף למפעלים ולבתי מלאכה".

* האיגוד השיב למשרד הכלכלה, בצורה מנומקת, שהוא מתנגד לשינויים הנ"ל. ארגוני עמילי המכס והמשלחים הבינלאומיים המאוגדים באיגוד פנו בנפרד למשרד הכלכלה וגם הם התנגדו לשינויים המוצעים הנ"ל.

חברים בלשכת המסחר יכולים לקבל מידע נוסף בנושא זה באגף יבוא מכס ותקינה של לשכת המסחר תל אביב והמרכז.

למידע נוסף בתחום זה