פורסם תיקון לצו יבוא חופשי

בקובץ תקנות שיעורי מק"ח 1772, מתאריך 27.10.2015 והמצ"ב, פורסם על ידי שר הכלכלה תיקון לצו יבוא חופשי, בפרטי המכס כמפורט להלן:

שינויים בתוספת הראשונה לצו (מוצרים החייבים רשיונות יבוא):

86.06 (קרונות רכבת...), 87.04 (רכב...), 93.05.9100 (חלקים לנשק צבאי...) 93.06.9090 (סוגי תחמושת).

שינויים בתוספת השניה לצו (מוצרים החייבים אישורי יבוא שונים):

הפרטים: 31.02, 31.03, 31.04 ו- 31.05 נמחקו; 39.26 ו- 40.16 (נוספה דרישת ת"י 900 עבור מזרני מים המחוברים למקור חשמלי); 40.13.9000 נדרש (אישור מעבדה עבור אבובים מגומי לאופנועים), 72.13 (מוטות פלדה בסלילים בקוטר של פחות מ- 6 מ"מ, אינם חייבים אישור ת"ר 4466);
בפרט 84 שונו הדרישות בעמודות ב' ו- ג' לידו.

בפרטים: 84.18.1000, 84.18.2000, 84.18.3000, 84.18.4000, 84.18.5000, 84.18.6930 (מקררים וציוד קירור) במקום אישור ת"ר 721 - שבוטל, יבוא אישור ת"ר 900; 84.19.3191 (מייבשים למוצרים חקלאיים המופעלים בחשמל, בגז או בגז וחשמל שמשקלם אינו עולה על 20 ק"ג לייצור או להכנת מזון או משקה, חייבים אישור ת"ר 900); 84.19.3190 (יבוא במקום 84.19.3191), 84.19.8100 (יבוא במקום 84.19.8120); 84.33.1900 (יבוא במקום 84.33.1990); בפרט 85 שונו הדרישות בעמודות ב' ו- ג' לידו; 85.06.1000 (הדן בסוללות, יבוא במקום 85.06.1010 ו - 85.06.1090 שימחק), 86.07 (חלקים לציוד הנע על מסילת ברזל, חייב אישור תחבורה); 87.11 (מתבטלת חובת אישור ת"י 60095 עבור קורקינט חשמלי).

בהגדרה "מעבדה לרכב", נוספה - "המעבדה לרכב באוניברסיטת אריאל בשומרון".

חברים בלשכת המסחר יכולים לקבל מידע נוסף בנושא זה באגף יבוא מכס ותקינה של לשכת המסחר תל אביב והמרכז או באמצעות המייל: joseft@chamber.org.il.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה