מבקשים הערות מחברים לשינויים מוצעים ל-צו יבוא חופשי

משרד הכלכלה העביר לאיגוד טיוטת תיקון לצו יבוא חופשי (המצ"ב), בה שינויים בפרטי המכס הבאים:

לתוספת הראשונה לצו (מוצרים החייבים רשיונות יבוא):

86.06 (קרונות רכבת...), 93.05.9100 (חלקים לנשק צבאי...) 93.06.9090 (סוגי תחמושת).

לתוספת השניה לצו (מוצרים החייבים אישורי יבוא שונים):

39.26 ו- 40.16 (נוספה דרישת ת"י 900 עבור מזרני מים המחוברים למקור חשמלי); 72.13 (מוטות פלדה בסלילים בקוטר של פחות מ- 6 מ"מ, אינם חייבים באישור ת"ר 4466);

בפרטים: 84.18, 84.18.2000, 84.18.3000, 84.18.4000, 84.18.5000, 84.18.6930, מקררים וציוד קירור) במקום אישור ת"י 721 שבוטל, יבוא אישור ת"י 900; 84.19.3191 (מייבשים למוצרים חקלאיים המופעלים בחשמל, בגז או בגז וחשמל שמשקלם אינו עולה על 20 ק"ג לייצור או להכנת מזון או משקה, חייבים אישור ת"י 900); 84.19.8100 (יבוא במקום 84.19.8120); 84.33.1900 (יבוא במקום 84.33.1990); 85.06.1000 (הדן בסוללות יבוא במקום 85.06.1010 ו - 85.06.1090), 86.07 (חלקים לציוד הנע על מסילת ברזל, חייב אישור אגף הרכבות); 87.11 (מתבטלת חובת אישור ת"י 60095 עבור קורקינט חשמלי).

בהגדרה "מעבדה לרכב", נוספה - "המעבדה לרכב באוניברסיטת אריאל בשומרון".

בנוסף החברים מתבקשים לעיין בשינויים המוצעים ל-צו יבוא חופשי ולהעביר את הערותיהם, עד התאריך 24.8.2015, למנהלי החטיבות הענפיות הרלוונטיות או לאגף יבוא מכס ותקינה של לשכת המסחר תל אביב והמרכז, למייל: 

למידע נוסף בתחום זה