הוארך תוקף רישיונות הסחר של משרד התקשורת

משרד התקשורת פרסם הודעה, אשר הופצה לכל תחנות המכס בארץ, על פיה רישיונות סחר שניתנו על ידי המשרד שתוקפם פג ב- 31.12.12, תוקפם מוארך עד לתאריך 28.2.13.

למידע נוסף בתחום זה