תוטל חובת רישיון עסק ביצוא פסולת ברזליות

משרד הכלכלה והמסחר הודיע לאיגוד על כוונתו לפרסם תיקון ל-"צו יצוא חופשי", על פיו תוטל חובת "רישיון עסק" ביצוא "פסולת ברזליות", המסווגת בפרט מכס 72.04.

כניסתה לתוקף של הדרישה הנ"ל תהיה כעבור 90 ימים מיום פרסום התיקון לצו ברשומות.

חברים בלשכת המסחר יכולים להעביר את הערותיהם לכוונה הנ"ל של משרד הכלכלה והמסחר, עד לתאריך 20.4.2013, ללשכת המסחר תל אביב והמרכז,
לידי יוסף טמלר, למייל e-mail: joseft@chamber.org.il.

למידע נוסף בתחום זה