הוארך תוקף אישורי אמ"ר שנתיים עבור שנת 2012, עד 30.6.2013

מהנהלת המכס נמסר לאיגוד כי בעקבות פניית ד"ר נדב שפר, מנהל יחידת האמ"ר במשרד הבריאות, הם ימשיכו לכבד את אישורי היבוא השנתיים שהונפקו על ידי המשרד ותוקפם פג בסוף שנת 2012.

מדובר על אישורי יבוא ע"פ "צו יבוא חופשי" אשר הוצאו ע"י יחידת האמ"ר, ותוקפם הסתיים ב- 31.12.2012, אך עתה תוקפם מוארך, פעם נוספת, עד לתאריך 30.6.2013.

לפי הנחיית ד"ר שפר, הארכה זו אינה כוללת אישורים שתוקפם פג בתאריך כלשהו במהלך המחצית הראשונה של שנת 2013 או קודם ל- 31.12.2012.

למידע נוסף בתחום זה