פורסמה טיוטת תיקון ל-צו יבוא חופשי – למתן הערות

משרד התמ"ת העביר לידיעת האיגוד, למתן הערות, טיוטת תיקון ל- צו יבוא חופשי, עם השינויים העיקריים הבאים:

שינויים מוצעים בתוספת הראשונה לצו יבוא חופשי, בפרטי המכס הבאים:

15.15, 38.14, 38.24.7000, 75.02, 75.04, 75.05, 75.06, 75.08, 81.12.1900, 81.12.2900.

שינויים מוצעים בתוספת השניה לצו יבוא חופשי, בפרטי המכס הבאים:

15.09, פרק 21, 22.08, 28.44.4000, 30.02.9000, 33.04, 38.24.9090, 39.17.2190, 39.17.2390, 39.17.2990, 39.17.3290, 39.20.1000, 68.02.9000, 68.06, 68.10.1900, 70.19.3919, 70.19.3990, 73.21.1100, 73.21.8100, 73.21.1100, 73.21.8100, 74.18.1000, 84.22.3010, 84.25.4000, 85.04.4090, 85.17, 85.31.9010, 85.38.9050, 85.38.9060, 85.39.3100, 85.44.2000, 87.02.9090, 87.12, 90.25.1120, 91.06.9099, 91.07, 95.04.4041.

חברים בלשכות המסחר מתבקשים להעביר את הערותיהם לטיוטת התיקון לצו יבוא חופשי, המצ"ב ,עד התאריך 8.5.2013, לידי יוסף טמלר, למייל: joseft@chamber.org.il.

למידע נוסף בתחום זה