כוונה להכניס יבוא מלט לחובת רישוי

ממשרד הכלכלה נמסר לאיגוד על כוונה להכניס לחובת רישוי יבוא מלט, זאת בהתאם להחלטת ממשלה שהתקבלה לאחרונה.

חובת הרישוי תחול על מלט (צמנט פורטלנד) המסווג בשני פרטי המכס הבאים:

25.23.2100 – צמנט לבן, אם צבוע מלאכותית או לא.

25.23.2100 – אחרים.

חברים בלשכות המסחר מתבקשים להעביר את הערותיהם בנוגע לכוונה להטיל חובת רישוי ביבוא צמנט פורטלנד לידי יוסף טמלר, לשכת המסחר תל אביב והמרכז, למייל: joseft@chamber.org.il, עד התאריך 5.8.2013.

למידע נוסף בתחום זה