מסירת מידע להסרת חסמים בתחום היבוא

לאחרונה מונה, על ידי שרי הכלכלה והאוצר, צוות בראשותו של מנכ"ל משרד הכלכלה - עמית לנג, שיאתר בעיות ויפעל להסרת חסמים בתחום היבוא. הפעילות תעשה במטרה להפחית את מחירי המוצרים המשווקים בארץ ולהוריד את יוקר המחייה.

להלן כתובת המייל בו החברים יכולים למסור מידע, לתרום מניסיונם ולהיות מעורבים בחשיבה להסרת חסמי היבוא, שכאמור יובילו להרחבת היצע המוצרים במשק הישראלי ולהורדת המחירים.

למידע נוסף בתחום זה