פורסמה טיוטה שנייה ל-"צו יבוא חופשי" חדש

משרד הכלכלה העביר לאיגוד מהדורה שנייה של טיוטה ל-צו יבוא חופשי, אשר יחליף בקרוב את הצו משנת 2012 ותיקונים לצו שפורסמו עד לאחרונה.

להלן פירוט פרטי המכס בהם יחולו שינויים:
א. בתוספת הראשונה ל-צו יבוא חופשי:

10.01, 15.15.9000, 25.23.2100, 25.23.2900, 31.05, 38.14, 38.16, 38.24.5000, 38.24.7000, 38.24.9030, 38.24.9090, 38.25, 39.07.2000, 39.15, 40.04,
47.07, 70.01, 75.02, 81.05.2000, 81.07.3000, 81.10.2000, 81.12.1300, 85.12.5200, 87.27.1011, 84.27.1019, 84.27.1090, 85.48.1000, 86.02, 86.05, 87.03, 87.04.

ב. בתוספת השנייה ל-צו יבוא חופשי:

פרק 21, 21.06.9090, 22.08, 22.08.9090, 28.44.4000, 30.02.9000, 30.04, 33.06, 38.24.9000, 39.17.2190, 39.17.2390, 39.17.2990, 39.17.3290, 39.25.9000, 39.26.9000, 68.02.9000, 68.04, 68.05, 70.10.9000, 70.13,
פרק 84, 84.18.6960, 84.25.4000, פרק 85, 85.01, 85.04.2000, 85.04.3000, 85.04.4090, 85.12, 85.13, 85.13.1000, 85.17, 85.17.6000, 85.41.4000, 90.18.9090, 90.19.2000, 91.06.9099, 91.07, 94.04, 831.

רצ"ב טיוטת הצו, לעיון ולמתן הערות עד התאריך 1.12.2013.

חברים בלשכת המסחר יכולים לפנות לקבלת מידע נוסף בנושא זה לאגף יבוא מכס ותקינה או למנהלי התחומים הענפיים בלשכת המסחר תל אביב והמרכז.

למידע נוסף בתחום זה