הוארך תוקף רישיונות הסחר שהונפקו על ידי משרד התחבורה

הנהלת משרד התחבורה הודיעה לאחרונה להנהלת רשות המיסים כי חל עיכוב טכני בהנפקת רישיונות הסחר לשנת 2014.

לכן האריכו במשרד התחבורה את הרישיונות של בתי המסחר עד לתאריך 31.1.2014.

למידע נוסף בתחום זה