פורסמה טיוטת תיקון ל-צו יבוא חופשי

משרד הכלכלה העביר לאיגוד הצעת תיקון מס' 1 לצו יבוא חופשי התשע"ד 2014 וניתן לעיין בה על ידי לחיצה כאן.

להלן פירוט סעיפי המכס בהם יחולו שינויים בצו:

בתוספת ראשונה לצו יבוא חופשי

86.06, 87.11, 93.01, 93.05.9100, 93.06.9090.

בתוספת השניה לצו יבוא חופשי

30.01, 36.04.1090, 36.04.9000, 39.19.1090, 39.20.1000, 39.20.2000, 39.20.3000, 39.20.4000, 39.20.5000, 39.20.9200, 39.20.9900, 39.22.9090, 39.24.9000, 40.11.5000, 40.13.2000, 44.18.2000, פרק 57, 63.09, 64.01, 64.02, 64.03, 64.04, 64.05, 68.11, 69.10.1000, 69.10.9000, 73.21.1200, 73.21.8200, 73.24.2000, 73.24.9000, 74.18.1010, 83.01.4000, 84.52.1000, 85.15.3000, 85.32.1000, 85.32.2500, 85.32.2910, 85.36.1000, 85.36.3020, 85.36.3030, 85.36.5030, 85.36.5090, 85.36.9060, 85.38.9050, 85.38.9060, 85.39.3210, 85.44.4220, 87.11, 87.15, 94.03, 94.05.4041.

חלק גדול מהשינויים בפרטי המכס הנ"ל הם כתוצאה מביטול של תקנים וכתוצאה מכך ביטול החובה לעמוד בדרישות שלהם ביבוא.

חברים בלשכת המסחר יכולים לקבל מידע נוסף בנושא זה אצל מנהלי התחומים הענפיים הרלוונטיים או באגף יבוא מכס ותקינה של לשכת המסחר תל אביב והמרכז.

הערות להצעת התיקון הנ"ל לצו יבוא חופשי ניתן להגיש לאגף יבוא מכס ותקינה של לשכת המסחר , למייל: joseft@chamber.org.il, עד התאריך 5.10.2014 בשעה 11:00.

למידע נוסף בתחום זה