הוטל איסור זמני על יבוא לארץ של זיקוקין די-נור

שר הכלכלה פרסם בתאריך 23.11.2014 צו ברשומות על פיו חל איסור זמני על יבוא זיקוקין די-נור, על ידי אדם, לרבות ביבוא אישי.

איסור היבוא חל על זיקוקין די-נור המסווגים בפרט מכס 36.04 בצו תעריף המכס והשייכים לקטגוריה 2 כמשמעותה בתקן הישראלי ת"י 4373 או בתקן האירופי EN15947.

הצו קובע למי הרשות המוסמכת רשאית לתת רישיון יבוא לזיקוקין די-נור גם בתקופת האיסור הזמני של היבוא, עד 15.2.2015.

על פי הודעה משותפת לעיתונות של רשות המיסים והמשטרה נעשה מאמץ להחמרת הענישה כנגד פורעי חוק וירי הזיקוקין (וזריקת אבנים) לעבר שוטרים ואזרחים.

למידע נוסף בתחום זה