אישור ממוחשב של משרד הבריאות ביבוא מכשירי קרינה

מהנהלת אגף המכס נמסר לאיגוד כי החל מתאריך 1.2.2015 משרד הבריאות ישדר למערכת המכס "אישור מכשירי קרינה" ממוחשב.

בזמן הכנת רשימון היבוא, לאחר הזנת מספר האישור, תתבצע בדיקת התאמה בין מספר האישור שהוזן, לבין נתוני האישור ששודר למכס על ידי משרד הבריאות.

הנהלת המכס העבירה הנחיות לסוכני המכס כיצד לפעול בטיפולם בנושא זה.

למידע נוסף בתחום זה